Scantago
  • UK
 

Dampkvalitetstest

Scantago tilbyder at foretage damp test iht. DS/EN 285. Normalt kan vi udføre damptest på 3-4 timer afhængig af installationsforholdene. Vi anbefaler , at der udføres dampkvalitetstest af rendamp til kritiske sterilisationsprocesser (autoklaver) minimum én gang årligt. Til kontrol af dampkvalitet benyttes eget udstyr; SQ1 testudstyr. Dette udstyr giver de mest pålidelige og reproducerbare resultater ved test af ikke kondenserbare gasser. Vi har adskillige års erfaring med damptest og rådgiver meget gerne. Udstyret anvendes til test af ikke kondenserbare gasser (NCG), tørhed og overhedning.

Udførsel af damptest gennemføres i henhold til Scantago procedure og efter endt test afrapporteres de opnåede resultater.

Scantago A/S

Skullebjerg 9, Gevninge
DK-4000 Roskilde
CVR: 29 17 48 81

Tel: +45 59 470 600

e-mail:

Vi har 24 timers service, ved behov kontakt os på telefon +45 51 188 150.

 
Scantago A/S 2005 - 2019©